Magazijn keuren

Is uw magazijn al gekeurd?

Het keuren van arbeidsmiddelen, waaronder stalen opslagsystemen als magazijnstellingen vallen, is al enkele jaren verplicht volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Vanuit de Arbowet wordt verwezen naar het Arbeidsomstandighedenbesluit waarin het keuringsproces en de keuringseisen van arbeidsmiddelen zijn beschreven.

Magazijnstellingen keuren is verplicht sinds 2008. Het is vastgesteld in de Europese norm EN15635. Voor België is dit NBN-EN15635 en voor Duitsland DIN-EN15635. Volgens deze norm bestaat er een onderhoudsplicht voor magazijn- en palletstellingen en moet er een veiligheidskeuring door een deskundige verricht worden op 3 momenten:

  • Na ernstige (aanrijd)schade
  • Na plaatsing, verplaatsing of verbouwing
  • Periodiek met een minimum van 1 x per jaar (12 maanden)

Om zeker te weten dat uw magazijn veilig is en dat u voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving, is het verstandig om deze jaarlijks te laten keuren door een keurmeester van magazijnstellingenkeuren.nl. U voldoet daarmee aan de keuringsplicht zoals die in het Arbobesluit en de Europese norm zijn vastgelegd.

Onze gecertificeerde keurmeesters hebben tientallen jaren ervaring in de branche en weten een magazijn grondig en deskundig te inspecteren met kennis van vele soorten en merken stellingen.

Na de inspectie ontvangt u van onze keurmeester uitgebreid keuringsrapport. Dit rapport zorgt er voor dat u bij eventuele inspecties door de SZW of verzekeraar een bewijsstuk heeft van uw periodieke magazijnkeuring.

Magazijnstellingen keuren Wetgeving

Magazijnstellingenkeuren.nl

Maak vandaag nog een afspraak met onze keurmeester, zodat u verzekerd bent van een veilig magazijn.Keur nu magazijnstellingenkeuren.nl