Keuring

Tijdens een magazijnkeuring inspecteert onze keurmeester uw magazijnstellingen op schades en onder andere op aanwezigheid en juistheid van belastingborden, aanrijbescherming, etc. en legt zijn bevindingen vast in een rapport. Naar aanleiding van dit rapport kunt u eventuele reparaties (laten) verzorgen om uw magazijn veilig te maken of houden.

Bij de keuring van magazijnstellingen maken we onderscheid tussen een 0-keuring en een periodieke keuring.

Nulkeuring

Een nulkeuring dient te worden uitgevoerd na afronding van de montage van uw magazijnstellingen. Elke wijziging van uw stellingconfiguratie of verplaatsing van uw magazijnstellingen vraagt om een nulkeuring. Ook wanneer u voor het eerst uw magazijn laat keuren, is er sprake van een nulkeuring aangezien er nog geen basis is voor de keuring.

Bij een nulkeuring wordt er een rapport opgemaakt en een indeling van uw magazijn. Vanuit deze layout of tekening wordt elke magazijnstelling uitgebreid geïnspecteerd door onze keurmeester. Zijn bevindingen worden vastgelegd in het rapport, wat na afloop van de keuring aan u wordt aangeboden.

Periodieke keuring

Een periodieke keuring is de jaarlijkse controle van uw magazijn. De basisgegevens zijn tijdens de nulkeuring verzameld en verwerkt in het rapport wat tijdens de periodieke keuring wordt gebruikt.